Koja je zapravo uloga pričuve i kako izbjeći njeno plaćanje upravitelju?

Stanari, posebno u manjim objektima, često pokušavaju izbjeći plaćanje pričuve "nekome". Međutim, pričuva se ne plaća "nekome" već se plaća samom sebi i stoji na raspolaganju vlasnicima zgrade za namirivanje redovitih i mogućih izvanrednih troškova koji su neizbježni s vremenom. Za donošenje takvih odluka kao što su servis za čišćenje, učestalost čišćenja stubišta, održavanje zgrade i slične transakcije koje ne prevazilaze iznos od 5000 kn mjesečno odabire se predstavnik suvlasnika koji je ovlašten za donošenje takvih odluka. On treba donositi odluke od najboljeg interesa ostalih suvlasnika stambenog objekta.

Za iznose preko 4000 kn temeljem Zakona o vlasništvu i ostalim stvarnim pravima potrebna je suglasnost ostalih suvlasnika koji zajedno ostvaruju vlasništvo nad 51% površine posebnih dijelova zgrade. Oni zajedno imaju pravo donositi odluku koja može uključivati maksimalni limit sveukupnog iznosa pričuve. Uloga Upravitelja je da kao pravna osoba ostvaruje njihove naloge i/ili naloge koje mu daje predstavnik suvlasnika i upravitelj zgrade je dužan djelovati po njegovim uputama.

 

 

 

Posljednja iskustva

Ultimate Browsers SupportPogledajte neke od izjava naših naručitelja usluga o iskustvima koje su imali sa nama.

Više

Ivan Repe

"Zadovoljan sam osnovnom uslugom i kvalitetom i ostalim uslugama, no ono što mi je najbitnije jest to da je samo čišćenje kvalitetno i da ne moramo o tome razmišljati. Zahvaljujem na ispoštovanom dogovoru."  Više

Zdenka Grgurić

"Priznajem da sam zahtjevnija osoba kada je u pitanju standard koji tražim u vlastitom haustoru. (...) Ovo sad kako vi radite, to je konačno ono na čemu ćemo moći ostati."
Više