Najčešća pitanja vezana uz čišćenje stubišta

Koja je zapravo uloga pričuve i kako izbjeći njeno plaćanje upravitelju?

Stanari, posebno u manjim objektima, često pokušavaju izbjeći plaćanje pričuve "nekome". Međutim, pričuva se ne plaća "nekome" već se plaća samom sebi i stoji na raspolaganju vlasnicima zgrade za namirivanje redovitih i mogućih izvanrednih troškova koji su neizbježni s vremenom. Za donošenje takvih odluka kao što su servis za čišćenje, učestalost čišćenja stubišta,

Read more...

 

Posljednja iskustva

Ultimate Browsers SupportPogledajte neke od izjava naših naručitelja usluga o iskustvima koje su imali sa nama.

Više

Ivan Repe

"Zadovoljan sam osnovnom uslugom i kvalitetom i ostalim uslugama, no ono što mi je najbitnije jest to da je samo čišćenje kvalitetno i da ne moramo o tome razmišljati. Zahvaljujem na ispoštovanom dogovoru."  Više

Zdenka Grgurić

"Priznajem da sam zahtjevnija osoba kada je u pitanju standard koji tražim u vlastitom haustoru. (...) Ovo sad kako vi radite, to je konačno ono na čemu ćemo moći ostati."
Više