Izjave naših klijenata

NEDAVNE IZJAVE NAŠIH KLIJENATA O NJIHOVIM ISKUSTVIMA.

"U traženju najpovoljnijeg rješenja za održavanje čistoće zajedničkih dijelova naše zgrade vaš servis za čišćenje je ponudio najbolje rješenje sadržajno i financijski. Danas nakon višemjesečne suradnje možemo reći, a što je osobito važno, da su oni ne samo ispunili svoja obećanja nego i sadržaj ponude podigli na višu razinu. U nadi daljnje suradnje na dostignutoj razini usluga i financijskih odnosa očekujemo dugotrajnu suradnju."
Srećko Čuljak
Predstavnik stanara, Selska cesta 90C,  Zagreb

"Zadovoljan sam osnovnom uslugom i kvalitetom i ostalim uslugama, no ono što mi je najbitnije jest to da je samo čišćenje kvalitetno i da ne moramo o tome razmišljati. Zahvaljujem na ispoštovanom dogovoru."
Ivan Repe, direktor
Diskovni sustavi d.o.o.

"Priznajem da sam zahtjevnija osoba kada je u pitanju standard koji tražim u vlastitom haustoru. Da nisam, ne bih promjenila tri tvrtke u jednoj godini. Ovo sad kako vi radite, to je konačno ono na čemu ćemo moći ostati."
Predstavnik suvlasnika u Savskoj cesti
Zdenka Grgurić,
predstavnikca stanara

 

 

Posljednja iskustva

Ultimate Browsers SupportPogledajte neke od izjava naših naručitelja usluga o iskustvima koje su imali sa nama.

Više

Ivan Repe

"Zadovoljan sam osnovnom uslugom i kvalitetom i ostalim uslugama, no ono što mi je najbitnije jest to da je samo čišćenje kvalitetno i da ne moramo o tome razmišljati. Zahvaljujem na ispoštovanom dogovoru."  Više

Zdenka Grgurić

"Priznajem da sam zahtjevnija osoba kada je u pitanju standard koji tražim u vlastitom haustoru. (...) Ovo sad kako vi radite, to je konačno ono na čemu ćemo moći ostati."
Više